Zamanı Aşanlar: IX. Yüzyıla Kadar Türk Sanatı

Yazar: Prof. İlhan Özkeçeci
Yayınevi: HMS GRUP
İstanbul-2004
ISBN 975-98526-0-8
16×24 cm, 290 sayfa, kuşe kâğıt, 17’i renkli 187 fotoğraf ve çizim.

 

ZAMANI AŞANLAR Türk sanatını; tarih, estetik, üslûp, felsefî arka plan, motif-kompozisyon, çağdaş yorumlar gibi önemli boyutlarını ele alan kapsamlı bir araştırmalar dizisinin ilkidir. Türk sanatını her yönüyle ele alarak yayın hayatımıza kazandırmayı hedefleyen Prof. İlhan ÖZKEÇECİ otuz yılı aşan birikimlerini bu külliyatı ile okuyucuya sunmaktadır. Bu kitap, kronolojik olarak birbirini tamamlayan ve bütünleyen altı ayrı eserin ilki olarak hazırlanmıştır. Dizi tamamlandığında çok geniş kapsamlı olarak ve tüm boyutlarıyla ile Türk sanatının değişim çizgisi ortaya koymuş olacaktır.

Bu kitapta; öncelikle ulusal ve uluslararası sanat araştırmaları bağlamında tartışılan Türk sanatı, varlığı, kaynağı, estetik özellikleri gibi temel olgular yorumlanmıştır. İskit, Hun, Göktürk, Avar ve Uygur sanatı eserleri üzerine, çağdaşları olan diğer çevrelerle karşılaştırmalı olarak estetik açıdan analiz edilmiştir. Özellikle, göçebe Türk topluluklarının yaşamında önemli yer tutan ve daha sonra birçok medeniyeti etkileyen sanat eserlerinin dönemindeki sanat eserleri ile etkileşim ve görsel plandaki yansımaları grafik çizgilerle değerlendirilmiştir.