Türk Tezhib Sanatı ve Tezyini Motifler

Erciyes Üni. Tıp Tarihi Enstitüsü Yayını,

E. Ü. Matbaası, Kayseri, 1993.

ISBN 975-7598-53-4