Türk Sanatında Tezhip

Yazarlar: Prof. İlhan Özkeçeci – Şule Bilge Özkeçeci
Yayınevi: İ. Özkeçeci Yayınları
İstanbul-2007
ISBN 978-975-98526-2-7
16×24 cm. 312 sayfa, 1. hamur, 54’ü renkli 191 resim ve çizim.

Binlerce yıldır süregelen sanat dünyasında önemli bir unsur olan Türk sanatına hayat veren kaynaklar nelerdir?

Kültürümüzün en değerli hazinelerinden olan yazma kitap sanatları içinde tezhibin yeri nedir?

Tüm sanat dallarını kapsayan bir üslup birliğini kurması ve döneminin sanat anlayışını belirlemesi açısından tezhip sanatçılarının Türk sanatı içindeki önemi nedir?

Engin bir umman olan Türk sanatının gelişme seyri, Türk sanatını etkileyen unsurlar, özellikle İslâm medeniyeti, modernleşme sürecindeki değişim ve sorunlar, sanat eğitimi ile günümüz sanatına yeni yaklaşımlar…

Tezhipte kullanılan malzemeler, motifler, kompozisyon tasarımları ve özellikleri, çizimleri, kullanım alanları, en seçkin klasik örnekler…

Süsleme sanatlarının en güzel uygulamalarının görüldüğü taş, tuğla, alçı, çini, kalemişi, halı, ahşap, maden gibi başlıca sanat dalları…

Bu konular çerçevesinde tezhibi kapsamlı olarak ele alan Türk Sanatında Tezhip, teorik ve uygulama olarak sanatla ilgilenen herkese bir başvuru kaynağı olması amacıyla, farklı ve yeni bir bakış açısıyla hazırlandı.