Tarihi Kayseri Cami ve Mescidleri

Kayseri Kocasinan Belediyesi Yayını.
Türkuvaz Grafik, Kayseri 1997.
ISBN 976-94737-0-4

YENİ YAYINLAR