Kayseri Cami Mimarisinde Minber-Minareler

Kayseri Cami Mimarisinde Minber-Minareler.
TDV Kayseri Şubesi Yayını, Akın Matbaası, 1993.
ISBN 975-389-092-3